Built with Berta.me

 1. Miek Sijsmans

  is beeldend kunstenaar en ontspanningstherapeute.
  Ze studeerde Vrije Grafiek aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, en specialiseerde zich later in boetserend beeldhouwen, na een opleiding in de Steinerpedagogie in Nederland - een opleiding die haar trouwens nog altijd inspireert bij het werken met jongeren.

  Ze engageert zich vandaag het liefst voor projecten met zowel pedagogische als artistieke (en soms therapeutische) inzet, ook in scholen en voor groepen die daarom vragen.

  Beelden van Miek Sijsmans zijn nagenoeg altijd naturalistisch en betrokken op de menselijke figuur en anatomie, als grondverhouding tot de wereld. Het ontzag en de verwondering voor de menselijke verschijning wil ze voortdurend uitdragen in haar werk en haar cursussen.

  Ze probeert de humane conditie te benaderen via verschillende invalshoeken: door na haar kunstopleiding ondermeer ook eutonie en yoga te volgen, en een opleiding in de oosterse massagekunst shiatsu.

   

  “De energieën in het lichaam leren voelen en helpen stromen, is voor mij een soort toegepast boetseren van het menselijke lichaam.”

 2.